ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΟ E-CLASS? Η ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ?